Stanowisko TPPW w Mroczy ws. nazwania rond

Szczegóły tutaj...

Wizyt
Dzisiaj: 108Łącznie: 77172

75. rocznica wybuchu II wojny światowej !

 

 

W dniu 1 września 2014r. na Placu Wolności w Mroczy przy Obelisku upamiętniającym udział mieszkańców Mroczy i okolic w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 odbyły się obchody 75. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Proboszcz parafii pw. św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP ks. kanonik Wojciech Cierniak, Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Leszek Klesiński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy Romuald Rosiński – jednocześnie członek Zarządu mroteckiego Koła TPPW, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Mroczy Mieczysław Tarnolicki wraz z pozostałymi radnymi, Sekretarz UMiG w Mroczy Stefan Kubicki, Komendant Komisariatu Policji w Mroczy podkomisarz Roman Kalisz, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Mrocza, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy wraz ze Sztandarami oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych ze Sztandarami: Ochotniczej Straży Pożarnej
w Mroczy, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych odegraniu Hymnu Narodowego harcerze dokonali podniesienia flagi na maszt. Kolejnym punktem obchodów było odczytanie Apelu Poległych. Następnie głos zabrał Burmistrz Leszek Klesiński. Na zakończenie delegacje złożyły kwiaty pod Obeliskiem. W imieniu członków naszego Koła wiązankę kwiatów złożyli: Maria Nowacka – sekretarz Zarządu Koła, Justyna Piotrowska-Tojza – członkini Zarządu oraz Zdzisława Jędrzejczak.

 

Udział delegacji Koła w obchodach rocznicowych był obowiązkiem, ze względu chociażby na losy Powstańca Wielkopolskiego z Mroczy Jana Andryszaka. Po wybuchu II wojny światowej w pierwszych dniach września 1939 r. w obawie przed represjami ze strony Niemców w/w przedostaje się do rodziny do Kutna. Jednak w grudniu 1940 r. po donosie syna (gestapowca) sąsiada rodziny zostaje zatrzymany przez Niemców, następnie skazany przez sąd niemiecki w Inowrocławiu na karę śmierci przez rozstrzelanie. Wyrok został wykonany w dniu 22.01.1941 r. o godz. 19.30 prawdopodobnie za budynkiem Sądu w Inowrocławiu (Dokument – świadectwo Nr 513/41 z dnia 26.09.1941 r.). Pomimo starań najbliższej rodziny, po dzień dzisiejszy nie ustalono miejsca pochówku. Syn Edmund kontynuuje tradycje rodzinne w działalności społecznej kultywującej działania Powstańców Wielkopolskich, m.in. poprzez członkowstwo w TPPW 1918/1919 Koło w Mroczy. 

 

mjr rez. Jarosław Odrobiński

Autor:J.O.
 
Dodaj link do:
www.wykop.pl
www.dodajdo.com
www.facebook.com